Składanie wniosków o paszport katowice

Pobierz

pkt.. Wnioski o wydanie paszportu można składać wyłącznie osobiście w: Referacie Paszportowym przy ul.Do wniosku załączamy: - dwie fotografie (nie naklejamy na wniosek) - potwierdzenie uiszczenia opłaty paszportowej.. Jedynym odstępstwem od tej zasady jest sytuacja, w której osoba ubiegająca się o paszport jest niepełnoletnia lub z różnych innych powodów decydować za nią musi jej opiekun prawny.. NBP O/O Katowice.. Nie ma znaczenia nasze miejsce zameldowanie lub zamieszkania.. Jeśli pilnie potrzebujesz nowego paszportu, na przykład z powodu pogrzebu kogoś z rodziny — złóż wniosek o paszport tymczasowy.. 3 - wpisz imiona zgodnie z dokumentem tożsamości/aktem urodzenia.. Poniżej prezentujemy wzór wniosku paszportowego.Rejestracja Obywateli UE i członków ich rodzin - Składanie wniosków 0 Rejestracja Obywateli UE i członków ich rodzin, Rejestracja Obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin (BREXIT) - Odbiór dokumentóww Katowicach.. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa osobiście: • osoba pełnoletnia, która chce otrzymać paszport, • opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, jeśli paszport ma otrzymać pełnoletnia osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.Wniosek dla dziecka.. Informacje i aktualności.. Co ciekawe, zwrot "biuro paszportowe" jest nazwą potoczną, w tym przypadku oficjalna nazwa to "Śląski Urząd Wojewódzki - Oddział Paszportowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców .W trakcie wizyty w Urzędzie klient ma obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz dezynfekcji rąk..

Wniosek o paszport w Katowicach.

Opłatę za wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego należy uiścić z góry, na dane osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu.. Punkty paszportowe najczęściej znajdują się w odpowiednich wydziałach przy Urzędzie Wojewódzkim lub Delegaturach Terenowych.. Podczas składania wniosku urzędnik pobiera odciski palców - jest to normalna procedura.Nadszedł czas na składanie wniosków o przebaczenie pożyczek PPP.Adwokat - Kasia Nowak, mówi jak się do tego zabrać, kiedy i jakie musimy spełnić warunki.. By usprawnić składanie wniosków Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach po raz kolejny rozpoczyna akcję "sobota paszportowa".. Nie drukuj plików, które są dostępne w internecie, twoje jedno kolorowe zdjęcie - musi być aktualne, dlatego idź do fotografa nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.d) składanie wniosków o zaproszenie dla cudzoziemca i odbiór zaproszeń, składanie wniosków i odbiór dokumentów dla obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin, składanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Kart Polaka i odbiór decyzji, - Katowice - wyłącznie poprzez internetowy system rezerwacji,Paszport Katowice..

Opłaty paszportowe.

Opłatę paszportową wnosi się kartą płatniczą w Oddziale lub przelewem, ponosząc związane z tym koszty, na rachunek:Zasady te będą dotyczyły przede wszystkim składania wniosków o paszport.. Prosimy o składanie tych wniosków drogą .Osoby składające wnioski o wydanie paszportu muszą posiadać komplet dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, zwłaszcza ważny paszport lub dowód osobisty (nie dotyczy dzieci) oraz opłatę paszportową.. Wszystkie informacje na temat Brexitu.. 22 695 73 88, Godziny przyjęć: pon.. W trakcie wizyty w Urzędzie klient ma obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz dezynfekcji rąk.. w godz. 8.00-17.30, wt., śr., czw.. Zasady te będą dotyczyły przede wszystkim składania wniosków o paszport.Elektroniczna Skrzynka Podawcza - elektroniczne składanie pism i wniosków; .. POMIŃ KOLEJKĘ W ODDZIALE PASZPORTÓW W OLSZTYNIE I ZAREZERWUJ WIZYTĘ PRZEZ INTERNET.. • Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami .wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków: wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiegowniosek o wydanie paszportu - dostaniesz go w punkcie paszportowym..

Dostaniesz go szybciej niż zwykły paszport.

» Wszystkie nasze jednostki realizują swoje działania związane z rozpatrywaniem wniosków o wydanie świadectw fitosanitarnych i innych niezbędnych w działalności podmiotów zaświadczeń i dokumentów.. Wniosek o wyrobienie nowego dokumentu będzie można złożyć w oddziale paszportowym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz delegaturach terenowych w Bielsku-Białej i Częstochowie w godzinach 09:00-14:00.O status wniosku możesz zapytać pracownika urzędu paszportowego.. stopka Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.Wniosek o jego wydanie należy złożyć osobiście w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce.. Wnioski o wydanie paszportu można składać wyłącznie osobiście w: Referacie Paszportowym przy ul. Kruczej 5/11 w Warszawie, w poniedziałki w godz. 10:00 - 17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15:30.Jagiellońska 25 w Katowicach, gdyż przy odbiorze paszportu porównywany jest odcisk palca osoby odbierającej z danymi zapisanymi w paszporcie.. Składając wniosek paszportowy, musimy również wziąć ze sobą ważny, dotychczasowy paszport, dowód osobisty oraz dokument uprawniający do ulgi paszportowej.Dodaje, że możliwość składania wniosków jest, ale tylko w jednym punkcie paszportowym przy ul. Kruczej 5/11.. PAMIETAJ, ŻE PODPIS MOŻESZ ZŁOŻYĆ DOPIERO W OBECNOŚCI URZĘDNIKA.Oddział Paszportowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25: 7.30 - 15.30 pn, śr, cz, pt 7.30 - 18.00 wt Uwaga!.

Uruchomionych będzie więcej miejsc, gdzie będzie można złożyć wniosek o paszport.

Niżej znajdziesz wzór wniosku do podglądu, jednakże zalecamy go nie drukować.Paszporty.. Wniosek o paszport można złożyć w dowolnym biurze paszportowym w Polsce, między innymi w Katowicach.. Opłatę można wpłacić w kasie Urzędu lub na numer rachunku: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.. 14 - wpisz serię i numer swojego ważnego paszportu lub ważnego dowodu osobistego, jeśli jesteś rodzicem ubiegającym się o paszport dla dziecka.. Taki paszport ma jednak krótszy termin ważności — do 12 miesięcy.Składanie wniosku o paszport powinno odbyć się samodzielnie.. w godz. 8.00-15.30, pt. w godz. 8.00-14.00 Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy, Bielany m. st. Warszawy, ul.wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie prawni albo jeden z rodziców lub opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica lub opiekuna, poświadczoną przez urzędnika paszportowego lub notariusza; wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun prawny .Żeby złożyć wniosek o paszport w Katowicach w kolejce trzeba stać nawet kilka godzin.. 67 3100 0000.Dopuszczalne wyjątki od powyższych zasad: • Osoba z wadami wzroku może złożyć fotografię, przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami.. W tym przypadku należy przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku.. Poza Warszawą wnioski można składać w delegaturach urzędu.Wydział Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadza nowe zasady pracy, które będą obowiązywać od 4 maja.. pkt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt