Wniosek o wydanie karty nfz

Pobierz

WNIOSEK jest wypełniany i drukowany przez pracownika NFZ.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA [PDF, 291 KB] Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ [PDF, 242 KB]Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA (turystyczny, nowy 2018r.).. Wybierz jeden: Osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ Pocztą elektroniczną Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) Pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ .. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.Jeżeli wniosek o wydanie karty został złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej, oddział NFZ w ciągu 3 dni od dnia jego doręczenia ma obowiązek odesłać odpowiedni komunikat z .Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA - ważny 1 stycznia 2018 r."W przypadku konieczności ustalenia właściwego ustawodawstwa zwracam się z wnioskiem o wydanie decyzji w tej sprawie zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn..

Wyrobienie karty EKUZ z odpowiednim wyprzedzeniem pozwoli uniknąć wakacyjnych kolejek.

zm.).Wnioski o wydanie karty EKUZ składane osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w siedzibie naszego Oddziału lub w Delegaturach rozpatrywane są "od ręki" (w przypadku możliwości potwierdzenia uprawnień do opieki zdrowotnej na podstawie danych znajdujących się w zasobach systemów informatycznych NFZ lub na podstawie .skorzystaj z interaktywnego formularza, który pomoże ci wypełnić wniosek o wydanie EKUZ, a potem wydrukuj uzupełniony wniosek i podpisz, weź wniosek w oddziale NFZ, na miejscu go wypełnij i podpisz.. ZWRACAM SIĘ Z PROŚBĄ O WYDANIE FORMULARZA: 1) F E 106 E 1 E 111 F 09 F 2.. DANE OSOBY WYJEŻDŻAJĄCEJ 2.1 Nazwisko 2.2 Imię (imiona) 2.3 Nazwisko rodowe 2.4 Data urodzenia (dd / mm / rrrr) 2.5 Obywatelstwo 2.6 PESELWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania osoby wnioskującej.. Zapraszamy do siedziby Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Podwale Staromiejskie 69 lub jednej z placówek.Od 11 lipca posiadając konto w IKP będziesz mógł złożyć online wniosek o wydanie w związku z wyjazdem turystycznym Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego..

Na wniosek osoby zainteresowanej będą one umieszczane na rewersie karty w jej prawej górnej części.

Dane osoby, której ma być wydany certyfikat:Oddziały Wojewódzkie NFZ zostały wyposażone w specjalne naklejki zawierające skrót EKUZ w alfabecie Braille'a.. Dane wnioskodawcy: 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię:Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.. Wniosek o EKUZ możesz złożyć na pięć sposobów.. Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA (nowy 2018r.. Jeśli w systemie informatycznym NFZ będziesz miał status: ubezpieczony - nie potrzebujesz dodatkowych dokumentów; jeśli okaże się, że w Twojej dokumentacji są braki lub masz status: nieubezpieczony, wówczas musisz okazać dokument .Wniosek : o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym państwie UEEFTA: 290 kB: Wniosek: o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej: 1644 kB: Wniosek: o refundację kosztów leczenia w krajach UE / EFTA 2016 r. 292 kB: Wniosek: do Dyrektora OW NFZ o wydanie zgody: 164 kB: WniosekWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA - do pobrania plik PDF..

PDF Wniosek o wydanie EKUZ w związku z wykonywaniem pracy (PDF) Rozmiar: 325.3 KiB - Ilość pobrań: 2031.

Wypełniając go otrzymasz informacje, czy posiadasz ważną kartę i jaki jest okres jej ważności, a także jaki jest przewidywany okres ważności nowej karty EKUZ.PDF Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej.. Dane osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby): 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię: 1.4 Nazwisko: 1.5 Nr telefonu kontaktowego / adres e-mail3:Wniosek o wydanie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego Dane osobowe: .. Jeśli chcesz złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ i odebrać kartę w imieniu innej osoby, możesz to zrobić na podstawie upoważnienia.. .Wnioskując o elektroniczną KUZ należy podać numer PESEL oraz wylegitymować się aktualnym dokumentem tożsamości.. Dane osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby): 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię:Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* 1.. Więcej informacji na stronie: o wydanie Certyfikatu tymczasowo zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) ze względu na uzyskanie rzeczowych świadczeń zdrowotnych w okresie poprzedzającym złożenie wniosku 1..

Po zweryfikowaniu danych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych i potwierdzeniu złożenia dyspozycji następuje wydruk i wydanie karty.

).NFZ WNE-106 Wniosek o wydanie formularza E-106, E-109, E-111 Wypełnij Formularz E 106 - "Zaświadczenie dotyczące uprawnień do świadczeń rzeczowych z tytułu ubezpieczenia chorobowego i macierzyńskiego dla osób mieszkających w państwie innym niż państwo właściwe" wydawany jest osobom podlegającym.Wniosek o wydanie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego Śląskiego OW NFZWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* 1.. DOCX Wniosek o wydanie EKUZ w związku z wykonywaniem pracy (DOC)Wniosek o wydanie Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ ze względu na uzyskanie rzeczowych świadczeń zdrowotnych w okresie poprzedzającym złożenie wniosku Oświadczenie dotyczące pobytu w Wielkiej Brytanii po 31.12.2020 r. data aktualizacji: 4 stycznia 2018 r.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (lub jego delegaturze) właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania osoby wnioskującej.. EKUZ wydawana jest wyłącznie osobom, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia w NFZ.. Jeśli nie wiesz, jak wypełnić wniosek - zobacz przykładowo wypełniony wniosek o wydanie EKUZ - otwórz plik w nowym oknie.Jeśli jesteśmy w posiadaniu karty której termin ważności dobiega końca, możliwe jest wystąpienie o kolejną - procedura wydania jest analogiczna.. Wniosek można złożyć:Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejProsimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu we wniosku punktu 3 - "Przesłać pocztą na adres" i wpisaniu dokładnego adresu.. Aby otrzymać naklejkę wystarczy na wniosku umieścić odręczny dopisek: Karta dla osoby niewidomej.UWAGA!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt