Podanie o staż lekarski

Pobierz

Przeniesienie do OIL w Rzeszowie.docx .. Wersja:Staż rozpoczyna się corocznie w dniach 1 października albo 1 marca.. wniosek W-2A- uznanie kwalifikacji …Lekarze zainteresowani odbyciem stażu specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego powinni złożyć w Sekretariacie Dyrekcji następujące dokumenty: skierowanie z zakładu …Nie ma znaczenia na ile wcześniej lekarz się zameldował, ważne by z chwilą składania dokumentów oraz przez cały okres stażu posiadał takie zameldowanie.. Pozostałe wymagania dotyczące każdego kandydata: posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych.. wniosek o przeniesienie W-3.pdf .. W uzasadnionych przypadkach Minister Zdrowia, po zasięgnięciu opinii właściwego marszałka województwa …wykonywania zawodu lekarza na czas odbywania tego stażu.. 26), wnioski składane do Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus należy składać do Działu Spraw Pracowniczych i Płac mieszczącego się w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, 5 piętro, pokój 111.Warunkiem odbywania stażu podyplomowego na terenie Okręgowej Izby Lekarskiej jest posiadanie stałego miejsca zameldowania na obszarze działania Okręgowej Rady Lekarskiej …Podanie staż lekarz od 1 października 2021.doc .. lekarza / …wniosek o pwz W-1 wraz z załącznikami (prosimy składać jeden raz), wniosek SMK; Dokumenty przyjmowane są w komplecie, zgodnie z wykazem jak poniżej!.

Najwygodniej zrobić to przy okazji składania dokumentów o Prawo Wykonywania …PODANIE NA STAŻ Wymagane dokumenty • Podanie na staż lekarski (formularz on-line) • Podanie na staż lekarsko-dentystyczny (formularz on-line) *Zalecamy …Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych osobowych Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a zobowiązanie do podania przez Panią/Pana danych …Wniosek o staż HOT.

Termin …Wniosek o przyjęcie na praktykę, Skierowanie na praktykę wystawione przez podmiot kierujący na praktyki, Kserokopia legitymacji studenckiej lub dokumentu … WNIOSEK O PRZYZNANIE STAŻU PODYPLOMOWEGO na terenie działania Opolskiej Izby Lekarskiej (to jest załącznik do formularza W1) Szczegóły.. Składanie wymaganych dokumentów w celu uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza / …Informacja dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy złożyli wnioski o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego od 1. października 2016 r. Oferta specjalna dla …Osoba ubiegająca się o staż na co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia stażu składa dokumenty w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac - Staże i szkolenia (wnioski składane do CSK i DSK - Centralny Szpital Kliniczny, blok A, parter, pok..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt