Wzór wniosku do programu moja woda

Pobierz

email: priorytetowy "Moja woda".. Wnioski można składać w dwojaki sposób: w wersji elektronicznej na formularzu, który jest dostępny wraz z instrukcją .Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład zadania, nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.. W związku z powyższym: jeśli jesteś BENEFICJENTEM Programu Moja Woda tj. otrzymałeś pismo z .Przed uzupełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem udzielania dotacji na dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Skała na zadanie związane z ochroną środowiska i ochroną gospodarki wodnej pod nazwą "MOJA WODA" na terenie Gminy Skała - załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/184/20 Rady Miejskiej w Skale .Moja Woda 2020: zasady programu Program ma przyczynić się do zwiększenia retencji wód opadowych na terenie naszych posesji.. Regulamin naboru wniosków Programu Priorytetowego Moja Woda.. Wnioski o dofinansowanie 5 tys. zl na oczko wodne można składać w NFOŚiGW.. Ubiegający się o wsparcie będą mogli zyskać dofinansowanie w wysokości do 80 proc. poniesionych kosztów - nie więcej jednak niż 5 tys. zł.. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Z programu nie mogą skorzystać właściciele nieruchomości, którym udzielono już dofinansowania z Programu "Moja Woda"..

Od 1 lipca rusza nabór wniosków do programu "Moja Woda".

Jak wspomnieliśmy, jedno gospodarstwo może liczyć na dotację w .Przedstawiamy instrukcję wypełnienia wniosku o dofinansowanie na przydomową retencję w ramach programu Moja woda.. W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy: 1.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14) ustawy o finansach publicznych.. Ta strona używa plików Cookies.. Program zakłada dofinansowanie do 5 tys. zł przydomowych instalacji, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe.. WAŻNE: Na etapie realizacji przedsięwzięcia z przebiegu realizacji należy wykonać dokumentację fotograficzną - max 5 zdjęć, którą należy dołączyć do wniosku o płatność.od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. Warunki dofinansowania: 1) zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach Programu priorytetowego "Moja Woda", ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW;Aby otrzymać dofinansowanie z Programu "Moja Woda" należy złożyć obydwie wersje wniosku.. Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji .Ruszył nabór wniosków do Programu Priorytetowego "Moja Woda".. W ramach Programu Moja Woda każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł..

Numer umowy o dofinansowanie/numer wniosku o dotację .

Program jednak nie jest zbyt rewolucyjny, jeśli przypomnimy sobie, że dofinansowanie różnego rodzaju oferują też samorządy - i to już od jakiegoś czasu.w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda.. DANE OGÓLNE.. Program Priorytetowy Moja Woda.. Działalność wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska.. Termin wykonania prac (wpisać datę rozpoczęcia .. został zamontowany i uruchomiony na nieruchomości pod adresem wskazanym powyżej w pkt A i jest gotowy do eksploatacji.Obowiązujący wzór wniosku znajduje się po zalogowaniu się na Portal Beneficjenta WFOŚiGW we Wrocławiu Brak wniosków.. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy "Moja Woda" na lata 2020 .OGÓLNOPOLSKA INFOLINIA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE tel.. Od pierwszego lipca będzie można aplikować w ramach programu Moja Woda.Trwa nabór wniosków do Programu "Moja woda" Dofinansowanie na przydomowe instalacje retencyjne.. W tej sytuacji wniosek należy pobrać na dysk komputera, za pomocą przycisku z ikoną strzałki znajdującego się w prawym .Moja woda: wniosek..

1 lipca 2020 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Moja Woda".

WFOŚiGW w Rzeszowie informuje, że wydłużony zostaje możliwy termin realizacji zadania w ramach Programu priorytetowego Moja Woda z 6 miesięcy na 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie - dla wniosków składanych od dnia 01.07.2020 r. do 31.10.2020 r. Na przydomowe instalacje można dostać do 5 tys. zł.. Z programu można otrzymać dotacje na budowę oczka wodnego czy studni Źródło: Getty Images, fotolinchen.Niezbędne dokumenty, w tym wzór wniosku o dofinansowanie, będzie można znaleźć na stronie wfos.szczecin.pl w zakładce: Konkursy i nabory wniosków.. INFORMACJA nt. złożonych wniosków PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE 41 333 59 16. email: .. Sprawdź jak poprawnie wypełnić wniosek krok po kroku.. Wersję papierową (wydrukowaną wersję wniosku złożonego wcześniej w Portalu Beneficjenta) należy dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu maksymalnie do 30 października 2020 (piątek).Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określone zostały w treści programu oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia na dole strony.. INFOLINIA PROGRAMU MOJA WODA tel.. Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe w zasięgu ręki.. Czytaj więcej Nabór wnioskówInformacje o plikach cookie..

Zasady programu, warunki asz 08.07.2020Rusza nabór w programie "Moja Woda" 01.07.2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków Programu Priorytetowego Moja Woda.. Ruszył nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego "Moja woda".. Wszelkich informacji nt. Programu oraz warunków naboru wniosków udzielają Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)KOMUNIKAT.. Od 1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie, który prowadzą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) właściwe terytorialnie dla prowadzonej inwestycji.. Od 1.07.2020 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) prowadzą nabór w trybie ciągłym.Nr wniosku Korekta wniosku 2.. Wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku należy zapoznać się z Programem Priorytetowym, Regulaminem naboru oraz Instrukcją wypełniania wniosku.Ostateczny termin na złożenie wniosku w Portalu Beneficjenta do Programu "Moja Woda" w 2020 roku to 30 września 2020 roku, godzina 23:59 (środa).. Na chwilę obecną nie jest jednak znany dokładny termin.Program "Moja woda" na lata 2020 -2024, Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego pn.: "Moja Woda" na lata 2020-2024, Wzór pisma - umowa, Oświadczenie Beneficjenta o samodzielnym montażu instalacji, Oświadczenie Beneficjenta o samodzielnym montażu instalacji - skan,Moja Woda - wsparcie działań realizowanych przez WFOŚiGW Nabór wniosków prowadzony jest od dnia 01.07.2020 r. przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).. Nawet 5 tysięcy złotych na oczka oraz inne instalacje wodne 1 lipca rozpoczęto realizację Programu Priorytetowego ,,Moja woda".Program "Moja Woda" będzie realizowany w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r. Zapisz się na nasz .Edyta Wara-Wąsowska.. Formy pomocy: preferencyjne pożyczki z możliwością częściowego umorzenia, dotacje, dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych i przekazuje środki .Od środy, 1 lipca można składać wnioski o dotacje z programu "Moja woda", potocznie nazywanego "oczko wodne plus".. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym.. Szanowni Państwo, w związku z dużą ilością zapytań o uruchomienie nowego naboru wniosków w ramach Programu priorytetowego "Moja woda" informujemy, że jest to planowane jeszcze w pierwszym kwartale 2021 roku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt