Oświadczenie majątkowe radnego powiatu wzór 2020

Pobierz

Oświadczenia majątkowe - Wzór oświadczenia majątkowego dla Radnego Powiatu (*.pdf) - Wzór oświadczenia majątkowego dla Radnego Powiatu (*.docx)Wzór - oświadczenie majątkowe - PDF Wielkość pliku: 679.56 KB.. Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu .WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE.. radnego powiatu.. Dz. U. z 2017 r. poz. 2019)Trzeba też wpisać mienie znajdujące się w kraju oraz za granicą.- Należy pamiętać, aby część A pkt I, II, IX, X oświadczenia majątkowego opatrzyć zapisem "małżeńska wspólność majątkowa" lub "majątek odrębny".. 16 lutego 2021.. Aleksander Uszok (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Katowice, dnia 20.04.2018 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z.Kalkulator zdolności kredytowej.. WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO RADNEGO POWIATU.. Rosną zarobki i .Oświadczenia Majątkowe za 2014 rok .. za 2020 rok: roczne ( formularz aktywny) lub ( pdf) za 2019 rok: roczne ( formularz aktywny) lub ( pdf) roczne - korekta ( formularz aktywny) lub ( pdf) za 2018 rok: koniec V kadencji ( formularz aktywny)Oświadczenie o stanie majątkowym składa się według wzoru określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.Rok 2020..

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu -.

2020-07-07 12:20:32 Treść wytworzył(a): Tomasz Gackowski, 2007-01-03 07:40:00 Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-07-07 12:20:27 Historia zmian .Dane Jednostki.. radnego gminy.. fot. eOstroleka.pl .. dieta radnego za 2019 rok - 14 880 zł, zasiłek pieniężny z ubezpieczenia społecznego" 2 174,60 zł; .. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia .. Urząd Gminy w Reszlu ul. Rynek 24 11-440, Reszel tel: (89) 755 39 00 , fax: (89) 755 07 58 , e-mail: sekretariat{6691na6320]gminareszel.plOświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.. Praca.. ………., dnia .. r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.. 2.więcej .Oświadczenie Majątkowe Radnego Powiatu (PDF) Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne (PDF)Dane Jednostki.oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu 2020.pdf.. W tekście znajdą Państwo aktualne wzory oświadczeń majątkowych składanych przez samorządowców z gmin, powiatów i województw..

Oświadczenie majątkowe radnego gminy - wzór oświadczenia.

Najbliższy termin przekazania deklaracji mija 31 maja.. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, który składa .Wzory formularzy oświadczeń majątkowych - powiaty.. Dziennik Ustaw - 3 - Poz. 2020 Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. Załącznik nr 1 2) WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca .. Na stronach sokólskiego starostwa właśnie zostały opublikowane majątki radnych i członków zarządu powiatu sokólskiego za 2019 rok.STAROSTWO POWIATOWE W PISZU 12-200 PISZ Ul. Warszawska 1 czynne: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30 NIP: 849-14-11-796 e-mail : .Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (Dz. U. nr 34. poz. 283) Załącznik nr 2.Wzór oświadczenia majątkowego..

Oświadczenie majątkowe Macieja Kleczkowskiego.

Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.. Bardziej szczegółowoKolejne oświadczenia majątkowe składane są przez radnych co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz na dwa miesiące przed upływem kadencji.. Wzór - oświadczenie majątkowe - DOC Wielkość pliku: 57 KBOŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy.. Oferty pracyOświadczenie majątkowe Radnych Powiatu Gnieźnieńskiego z wymaganym terminem złożenia do 30 kwietnia 2019 roku ( VI kadencja) Andrzejewski Robert wyjaśnienia radnego P. Roberta Andrzejewskiego z dnia 12.11.2019 r.DRUK - Oświadczenie majątkowe radnego powiatu (DOCX) 15.43kB DRUK - Oświadczenie majątkowe radnego powiatu (PDF) 352.54kB autor lub odpowiedzialny za treść: Karol CenkierOświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu 30 kB Oświadczenie majątkowe radnego powiatu 90 kB 27 marca 2018 o Admin - Starostwo LubaczówPierwsze oświadczenie majątkowe radny składa w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.. Aktualizacja: 03.04.2020, 16:29.. Wzór oświadczenia majątkowego (wersja do edytowania)Oświadczenia majątkowe złożone w 2021 roku - Radni Powiatu - za rok 2020 - Zarząd Powiatu - za rok 2020 - Sekretarz i Skarbnik Powiatu - za rok 2020 - Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu - za rok 2020 - Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu (2021) - Członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną - za rok 2020W załączeniu znajdą Państwo druki oświadczeń majątkowych radnych powiatu..

Oświadczenie majątkowe prezydenta Ostrołęki.

Ustawa o rachunkowości + Sprawozdanie finansowe 2020 129,00 zł Komplet: Kodeks pracy 2021 + Dokumentacja kadrowa 2021 .Oświadczenie majątkowe radnego powiatu: Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje w imieniu starosty: Oświadczenie o stanie majątkowym .Oświadczenia majątkowe starosty i radnych powiatu ostrołęckiego za 2019 rok.. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE.. Wzory formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną .w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (t.j..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt