Wniosek o zmiane nazwiska w dowodzie

Pobierz

Zazwyczaj wraz ze zmianą stanu cywilnego następuje konieczność zmiany danych osobowych, z czym wiąże się szereg formalności, od wymiany dokumentów po aktualizację swoich danych w pracy, na uczelni czy w banku.Pobierz, wydrukuj, wypełnij wniosek o zmianę nazwiska (dla osoby pełnoletniej lub małoletniej).. Swoje kroki kierujemy więc do urzędu gminy (stacjonarnego albo online).. Wniosek (wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury).. Udaj się do urzędu dzielnicy, w którym pojazd jest zarejestrowany lub do urzędu dzielnicy właściwego ze względu na miejsce nowego zamieszkania.. Poz­draw­iam.Wniosek o administracyjną zmianę imienia i nazwiska możesz złożyć jeśli Twoje dane nie zmieniły się w wyniku np. zawarcia małżeństwa lub złożenia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, a mimo to chcesz z pewnych względów zmienić imię lub nazwisko.Po zmianie nazwiska musisz wymienić dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, wprowadzić zmiany w książeczce wojskowej.. Wniosek o przeprowadzenie dowodu w postępowaniu administracyjnym - Druk.. W przypadku ubiegania się małoletniego o zmianę imienia (imion)/nazwiska do wniosku należy dołączyć: a) Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia, jak również zmianę nazwiska, jeżeli:Urząd Stanu Cywilnego w Trzebnicy I..

4.Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - Wzór, Druk • Portal OPS.PL.

Używany dotychczas dowód rejestracyjny pojazdu.. Przyjdź do siedziby USC przy ul. gen. Andersa 5.. Kartę pojazdu (o ile była wydana).. Zgodnie bowiem z art. 40 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych posiadacz dowodu musi go wymienić gdy ulegną zmianie jego dane ujawnione w w tymże dokumencie ( np. imię, nazwisko, adres zameldowania).Wniosek o dokonanie zmian/wpisanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym.. Imie i nazwisko wnioskodawcy Adres Dowód osobisty seria wydany przez Mokobody, dnia Kierownik Urzçdu Stanu Cywilnego w Mokobodach WNIOSEK O ZMIANE NAZWISKA/ IMIENIA Prosze o zmiane mojego imienia/nazwiska* rodowego/noszonego* na WaŽne wzglçdy uzasadniajQce zmianç: Do wniosku o zmiene _imienia lub nazwiska dolqcza sie: 1.. ROZMIAR: 59.49 KB, RODZAJ: .WNIOSEK O ZMIANĘ NAZWISKA PO ROZWODZIE KOMU I GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ: wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.. Zmianie danych dotyczącej właściciela nazwiska, .. wymiany podwozia lub ramy: Do wniosku załączam: - Dowód własności podwozia lub ramy, - Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli zostały sprowadzone z terytorium państwaW tym celu należy złożyć wniosek o zmianę nazwiska/imienia oraz dokładnie go uzasadnić.Przy czym należy pamiętać, że zmiany imienia lub nazwiska można żądać wyłącznie z ważnych powodów, co zostało dokładnie sprecyzowane w przepisach ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska..

Po koronawirusie czeka nas plaga rozwodów>> Zmiana nazwiska w KRO.

Aktualne ubezpieczenie OC.. W przypadku firm - na podstawie upoważnienia podpisanego przez właściciela firmy, lub osobę zarządzającą.Wniosek o paszport, jeżeli jesteś mieszkanką Polski, powinnaś złożyć do 30 dni od zmiany nazwiska.. Dokument potwierdzający zmianę danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym (akt małżeństwa).Zmiana imienia lub nazwiska moŜe nastąpić na wniosek kaŜdego obywatela polskiego oraz cudzoziemca nie posiadającego obywatelstwa Ŝadnego państwa jeŜeli posiadają w Polsce miejsce stałego pobytu.Z wnioskiem o dowód należy dołączyć: • Aktualną fotografię 35x45 mm • Dotychczasowy dokument tożsamości Wymiana dowodu może trwać do 30 dni (w większości przypadków nowy dowód wydawany jest po 10 -.Dowód rejestracyjny pojazdu, Karta pojazdu (jeżeli była wydana), Dokument potwierdzający zmianę danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym - w Twoim przypadku - zmianę nazwiska po ślubie będzie potwierdzał dowód osobisty Dowód opłaty (która wynosi 54,50 zł),Na wymianę prawa jazdy przewidziano 30 dni od momentu wydania nowego dowodu osobistego, a wniosek o zmianę można złożyć w urzędzie lub wysłać pocztą..

Przedstawiamy wzór wniosku o dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Sprawdź, kiedy zmiana danych w banku jest możliwa w bankowości elektronicznej lub na infolinii, a w których przypadkach konieczna jest wizyta w placówce.. Jeśli jesteś za granicą możesz też załatwić sprawę u konsula.Opis: WZDR-Rz (n) Wniosek o zmianę nazwiska w dowodzie rejestracyjnym Rzeszów Rejestracji pojazdu dokonuje właściciel pojazdu z dokumentem tożsamości lub osoba upoważniona pisemnym upoważnieniem przez właściciela pojazdu.. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty w oryginale.. Spis treści.1.. Zad­baj tylko o argu­men­tację, ponieważ w przy­pad­ku odmowy zmi­ana na to nazwisko nie będzie już później możliwa.. Do tej pory kierowcy najczęściej wymieniali dowody rejestracyjne po .Nat­u­ral­nie taki wniosek możesz złożyć.. Aby złożyć wniosek o wydanie paszportu, należy osobiście stawić się w dowolnym punkcie paszportowym lub polskim konsulacie (jeśli wniosek składasz zagranicą), ponieważ urzędnik musi pobrać od nas odciski palców.O zmianie nazwiska, które noszone będzie przez Państwa po ślubie, decydujecie, podpisując akt małżeństwa.. Do wniosku o wydanie nowego dowodu musimy załączyć: - wykonane wcześniej zdjęcie,Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o raz zgodę (formularze dostępne są również w urzędzie)..

Do pobrania Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - druk, wzór jego wypełnienia - w formacie pdf.

Tzn. możesz się odwołać, a później złożyć skargę do Sądu, ale dru­gi raz wniosku na to samo nazwisko już nie możesz złożyć.. Terminy ważności dokumentów w 2019 roku, w tym: kiedy oraz gdzie złożyć wniosek i ile zapłacisz w poniższym artykule .. Każdą zmianę odnośnie własności i danych technicznych samochodu trzeba zgłosić do wydziału komunikacji.. Jednak dopiero składając swój podpis po ślubie, potwierdzacie swoją decyzję.Złóż wniosek o dowód osobisty jak najszybciej, jeśli: masz ukończone 18 lat, zmieniły się dane osobowe w twoim obecnym dowodzie, na przykład nazwisko, zmienił się twój wygląd, na przykład po operacji plastycznej, co utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie cię,Zmiana danych personalnych powinna być ujawniona w dowodzie osobistym.. Oczywiście, decyzję tę należy podjąć wcześniej niż przy podpisywaniu dokumentu.. Jeśli występujesz o zmianę nazwiska swojego dziecka, które ukończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC.Przepisy dotyczące przyjmowania nazwiska małżonka, a potem - w razie rozwodu - odwracania tego procesu, zawiera Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRO)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt