Oświadczenie o szczepieniu dziecka do przedszkola wzór

Pobierz

szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn.. z …Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola/żłobka lub innej instytucji uprawnionej do sprawowania opieki nad dziećmi ……………………………………………………………………Na podstawie art. 31 ust 3. i innych Konstytucji RP oświadczam, że nie wyrażam zgody na mierzenie temperatury, narzucanie obowiązku zasłaniania ust i nosa, zamykanie …(imię i nazwisko dziecka - kandydata do przedszkola) ma wykonane obowiązkowe szczepienia ochronne/ ma niewykonane obowiązkowe szczepienia ochronne ze względów …Nie masz obowiązku podpisywania tzw. oświadczenia świadomej odmowy szczepień!Informuje o tym Ministerstwo Zdrowia w tym piśmie do STOP NOP.. Wniosek o zorganizowanie opieki w przedszkolu mimo obostrzeń.. prof. Dorota Majewska.. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie przychylił się do skargi Wojewody na uchwałę Rady Miasta w sprawie zmiany … Warto je wydrukować.. Szanowni Państwo, Od jednej z mam otrzymałam wzór oświadczenia do Sanepidu (napisanego przez jej męża …Największy polski dziennik prawno-gospodarczy.. adres …Zgodnie z projektem, niezależnie od kryteriów przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub …Kryterium przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania …Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium 4 jest zaświadczenie z przedszkola, punktu przedszkolnego, żłobka lub klubu dziecięcego o …Wysyłasz nagranie do sanepidu informując, że spełniłaś swój obowiązek stawiając się z dzieckiem na szczepienie w dniu (tu podajesz datę i godzinę), a załączone …Title: Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola Author: blaszczak Last modified by: Dorota Guba Created Date: 9/9/2015 8:26:00 AM Company: Wydawnictwo Forum Sp..

Ustalono wzory wniosków oraz …Obowiązkowe pisemne oświadczenie o odbyciu szczepień.

zm.) Oświadczam/y, że moje/nasze dziecko ………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka - kandydata do …LUB O POSIADANIU DŁUGOTRWAŁEGO ODROCZENIA OBOWIĄZKOWEGO SZCZEPIENIA Oświadczam, iż moje dziecko ……………………………………………………….…… (imię i nazwisko dziecka) kandydujące do …OŚWIADCZENIE o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub dziecka, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego …do Wniosku Rekrutacyjnego do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej …………………………………………..

zm.) Oświadczam/y, że moje/nasze dziecko ………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka - kandydata do …szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt