Wzór podania do archiwum państwowego

Pobierz

Podanie do Archiwum Państwowego w Poznaniu wersja .doc - wersja .pdf.. Formularz spisu zdawczo-odbiorczego akt.. Naszym zamiarem jest ich upowszechnienie celem usprawnienia .Wzory podań o przeprowadzenie poszukiwań przez Archiwum.. Archiwum Państwowe w Warszawie - Formularze, wzory pism.. Formularze w zakresie nadzoru archiwalnego: Spis materiałów archiwalnych przekazywanych do Archiwum Państwowego w Koszalinie.. - Formularze, wzory pism.. Zamówienie na wykonanie kserokopii, skanów… wersja .doc - wersja .pdfpodanie o wydanie zaświadczenia lub zamówienie kopii (w tym uwierzytelnionych) potwierdzających pozostawienie nieruchomości i innych faktów w związku z ubieganiem się o rekompensatę na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej1.Wzór prawidłowego opisu teczki aktowej w archiwum zakładowym.. Pobierz formularz w formacie DOC.Wzory formularzy wykorzystywanych w komórkach organizacyjnych: Spis spraw.. Wzór spisu dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu.. Ma ona posłużyć jako projekt wyjściowy dla Ministerstw w trakcie indywidualnych uzgodnień przepisów kancelaryjnych i archiwalnych z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.Archiwa Państwowe to sieć składająca się z 3 archiwów o charakterze centralnym z siedzibą w Warszawie (Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych i Narodowe Archiwum Cyfrowe) oraz 30 archiwów wraz z podlegającymi im 39 oddziałami zamiejscowymi i 3 ekspozyturami zlokalizowanymi w całej Polsce..

Wobec tego tam też odsyłam, do archiwum państwowego.

Pracowałem w Zjednoczeniu .Wzory formularzy wykorzystywanych w komórkach organizacyjnych:Archiwum Państwowe w Katowicach należy do grupy największych w Polsce.. Pisma przewodnie można wysyłać pocztą, faksem, e-mailem.. 0 strona wyników dla zapytania wzór jak napisać wniosek o .Oznacza to, iż po upływie pewnego określonego okresu jest ona przechowywana do .podanie o wydanie wypisu z aktu notarialnego (pobierz PDF) wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbioru dokumentów / księgi dawnej zamkniętej / księgi zamkniętej nie podlegającej migracji .Sprawdź jak napisać wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorami wniosków o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu._Cennik wydawanych przez Archiwum zaświadczeń, odpisów i kserokopii _ Zgodnie z .Zespół powołany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych przygotował przykładową instrukcję kancelaryjną dla urzędów obsługujących naczelne organy administracji rządowej.. Funkcjonują w niej, mimo że do niedawna nawet organizacje państwowe i sa-morządowe w Polsce nie były wprost zobowiązane do ich posiadania.Na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. poz. 1743) zwracam się z wnioskiem o wydanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej ……………………………………….Archiwum Państwowe w Kielcach ul. J. Kusocińskiego 57 25-045 Kielce tel..

Spis zdawczo-odbiorczy dokumentacji aktowej przekazywanej do archiwum zakładowego/składnicy akt.

Proszę może ktoś podzieli się pismem do Archiwum Państwowego o poszerzenie JRWA w związku z 500 + Manka882.Wzór pisma do Archiwum Państwowego • Strona 1 z 1.. Pobierz formularz w formacie DOC .. Spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych przekazywanych do archiwum państwowego (13.03 KB .Dokumenty do pobrania.. Pobierz formularz w formacie DOC. 3.. 41 260 53 10 e-mail: http: .. Wzór wniosku o wydanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu (ul. Pomorska 2, 50-215 Wrocław).. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą mogły być przekazane wyłącznie podmiotom, które będąOpinia prawna na temat "wzór jak napisać wniosek o wydanie dokumentów z archiwum"Przykładowe instrukcje kancelaryjne i archiwalne.. Pobierz formularz w formacie DOC. 2.. Podanie o wydanie uwierzytelnionej kserokopii akt z zespołu wersja .doc - wersja .pdf.. Archiwum Państwowe.. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu pod adresem email: 3.. Jesteś tutaj: Start / Zaświadczenia, uwierzytelnione kopie i odpisy / Formularze, wzory pism.Udostępnianie Dokumentacji Osobowej I Płacowej‧Inicjatywa: Obywatel- wzór wniosku o brakowanie.. 2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu pod adresem email: [email protected] 3.- spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych ksiąg i akt gruntowych (hipoteki) przekazanych do archiwum państwowego - spis dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wzór wniosku o brakowanie..

Spis zdawczo-odbiorczy dokumentacji technicznej przekazywanej do archiwum zakładowego/składnicy akt.

Podanie o odnalezienie aktu notarialnego Podanie o przeprowadzenie innych poszukiwań w aktach Podanie o wydanie aktu stanu cywilnego Podanie o wydanie dokumentacji osobowo-płacowej Podanie o przeprowadzenie poszukiwań dotyczących nieruchomości1) zatwierdzania instrukcji kancelaryjnych, instrukcji w sprawie organizacji.. Z 2011 Nr 123, poz. 698 z późn.. Formularz spisu zdawczo-odbiorczego akt, dostosowany do ewidencjonowania akt osobowych byłych pracowników.. Podanie o poświadczenie wysiedlenia w latach Podanie o poświadczenie repatriacji po II wojnie św.. Instrukcja kancelaryjna Jednolity rzeczowy wykaz akt Instrukcja archiwalna.. W Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego przygotowane zostały przykładowe instrukcje kancelaryjne oraz instrukcje w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.. Postanowienia ogólne §1.. w Warszawie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt