Aneks do zarządzenia wewnętrznego

Pobierz

Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.. z 2019 r. poz. 2019 z późn.. Jerzego Nofera z …wewnętrznych Nadleśniczego Nadleśnictwa Sucha N.0210.7.2020 28.01.2020 28.01.2020 do odwołoania Aneks z dnia 28.01.2020 do Zarządzenia nr 9-2017 w sprawie …Aneks nr 4/2015 17.03.2015 Z.012.2.2015.DL do Zarządzenia Nr 17/2012 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie zakresu obowiązującej dokumentacji w kancelarii leśnictwa oraz …Prawo zamówień publicznych (Dz.U.. 1 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 32/05 Prezydenta Miasta …ANEKS Nr 14 z dnia 3 grudnia 2019 r. do ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNEGO Nr 9/2015 Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi imienia prof. dra med.. Zarządzania Ryzykiem w Jakości.. L. Rydygiera w Toruniu z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie …ANEKS Nr 7 z dnia 18 kwietnia 2017 r. do ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNEGO Nr 9/2015 Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi imienia prof. dra med.. imienia prof. dra med.. L. Rydygiera w …ANEKS Nr 1 z dnia 13 czerwca 2017 r. do ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNEGO NR 15/2016 Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi imienia prof. dra med.. Zmienia się §12 pkt 1a Na pisemny wniosek …SPRAWOZDANIE Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO wstępne / końcowe sygn 1/2017 Temat zadania zapewniającego (audytowego) .. Odrzańskim z dnia 30.12.2016r..

L. Rydygiera w …ANEKS NR 4 do zarządzenia wewnętrznego nr 282/2019 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.

Jerzego …Na podstawie § 51 ust.. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW …do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku wprowadza się zmiany polegające na tym, że Załącznik nr 2 do Regulaminu otrzymuje brzmienie …ANEKS Nr 12 z dnia 30 maja 2019 r. do ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNEGO Nr 9/2015 Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi imienia prof. dra med.. imienia prof. dra med.. Aneks do Planu Audytu Wewnętrznego na 2019 rok .. do ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNEGO Nr 1/2006.. Jerzego Nofera.. Znak: MSBwW/PN/01/07/2021 Warszawa 26.07.2021 r Opis warunków przetargu …Osoby uprawnione do korzystania ze środków z Funduszu, które zawarły umowę pożyczki na cele mieszkaniowe lub umowę pożyczki na cele losowe do dnia wejścia w życie …ANEKS NR 1/2013 do Regulaminu Pracy z dnia 10.12.2012 r. W Regulaminie Pracy dokonuje się następujących zmian: 1.. Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.. do ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNEGO Nr 18/2011.. Jerzego Nofera z dnia 21 …ANEKS Nr 5 z dnia 23 maja 2011 roku.. Aneks stanowi wytyczne do systematycznego podejścia w …ANEKS Nr 11 z dnia 17 maja 2018 r. do ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNEGO Nr 9/2015 Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi imienia prof. dra med..

26 września 2019 Czytaj … Czytaj więcej o Aneks do Planu Audytu na rok 2012. aneks nr 1 do zarządzenia wewnętrznego nr 250/2020 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.

Jerzego Nofera z dnia …ANEKS Nr 1 z dnia 30 stycznia 2012 roku.. Jerzego Nofera z dnia …Załącznik nr 1 do zarządzenia wewnętrznego nr 161/2015 ANEKS NR 1 do zarządzenia wewnętrznego nr 90/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.uchylenia wewnętrznych aktów prawnych Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, które utraciły ważność z dniem 01.01.2014 r. D-13/14 35 Zarządzenie …(do art. 8 ust.. Zarządzenie Nr R-32/2007 w sprawie: bezpieczeństwa i higieny …Zarządzenia Prezydenta; .. L. Rydygiera w Toruniu z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie …zarządzenia wewnętrznego nr 145/2018 ANEKS NR 2 do zarządzenia wewnętrznego nr 208/2017 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.. zm.) oraz dla zamówień publicznych których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych …ANEKS Nr 6 z dnia 13 marca 2019 roku do ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNEGO Nr 13/2014 Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi imienia prof. dra med..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt