Wniosek o duplikat karty wędkarskiej

Pobierz

Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.. Do wniosku należy załączyć: zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb, dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty wędkarskiej.. Bankowym 2, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w Urzędzie pod numerem telefonu 22 44 32 580.. Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub legitymacja szkolna w przypadku osób poniżej 18 roku życia) Aktualne jedno zdjęcie Wnioskodawcy.. Pobierz wszystkie załączniki (2) Wymagane załączniki zaświadczenie o zdanym egzaminie na kartę wędkarską, 1 fotografia.. OPŁATA ZA WYDANIE WTÓRNIKA KARTY WĘDKARSKIEJ: Opłatę w kwocie 10 zł można wnieść: - w kasie Urzędu m.st. Warszawy, ul.I.. Zobacz portal: Prawnik.plKarta wędkarska .. Imi .. (podpis przyjmującego wniosek) WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU Akceptacja Naczelnika Wydziału Poświadczam zgodność z okazanym dokumentem tożsamości danych osobowych wnioskodawcy: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia.. Dostalem odpowiedz, ze mam zdawac.. Dokumenty do wglądu Dokument stwierdzający tożsamość.. Wyjaśnione definicje: Karta wędkarskaAby otrzymać kartę wędkarską wydrukuj wniosek, wypełnij go i podpisz.. Informacja publiczna - szczegóły.. Dowód wniesienia opłaty.• Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym..

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej.

05/12/2020 00:42:00 Title: Wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej Last modified by:wniosek o wydanie karty wędkarskiej (możesz otrzymać na miejscu), zaświadczenie o zaliczeniu egzaminu, aktualna fotografia (taka jak do dowodu osobistego), potwierdzenie wpłaty za wydanie karty wędkarskiej - 10 zł; dowód tożsamości.. Aktualne zdjęcie - 1 szt. 2.. No to odpisalem im tak : Karta wedkarska jest dokumentem bezterminowym, przyznawanym dożywotnio.. • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.- Wniosek osoby niepełnoletniej musi być podpisany przez jej ustawowego przedstawiciela.. Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie, w przypadku dużej ilości wniosków - do 14 dni.. Wzory wniosków stanowią załączniki do niniejszej procedury.. Dokonaj opłaty za wydanie karty wędkarskiej i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.Osoba zainteresowana wydaniem karty wędkarskiej powinna złożyć w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie karty wędkarskiej.. zm. ) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. (Dz. U.. .STRONA GŁÓWNA » [] FORMULARZE I KARTY USŁUG » Formularze » Załączniki do wniosku: 1. opłatę za wydanie karty wędkarskiej i karty wędkarstwa podwodnego należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydział Księgowości o numerze: 90 4788 0932..

Jednostka odpowiedzialna:Wniosek o wydanie karty wędkarskiej.

Załączniki do wniosku: 1) W przypadku ubiegania się o wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego odpowiednio: a) zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości zasad i warunkówWniosek o wydanie karty wędkarskiej lub jej duplikatu można pobrać ze strony internetowej pod adresem lub w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 w poniedziałki od godziny 8.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.Wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej.. 5 Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j.. .Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Goleniowie w pokoju Nr 301-302 tel.. Wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej lub duplikatu karty łowiectwa podwodnego.Wzory wniosków stanowią załączniki do niniejszej procedury.. poz 652) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjącychWNIOSEK o wydanie duplikatu Karty Wędkarskiej Podstawa prawna- Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ( t. j. Dz. U.. Ja zrobiłbym to znacznie prościej - zdałbym powtórnie egzamin w miejscu zamieszkania i po sprawie.Sposób odbioru duplikatu karty wędkarskiej (w okresie obowiązywania ..

Wniosek o wydanie/wymianę karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego.

Do wniosku dołącz następujące dokumenty: 1.. Warto zaznaczyć, że samo wyrobienie karty wędkarskiej .Wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej do amatorskiego połowu ryb 1.. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej.. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej.. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa wydania karty wędkarskiej.. - Przy składaniu wniosku należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz podać adres zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie karty wędkarskiej.. Opis informacji:Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt "Pliki do pobrania") lub napisz go samodzielnie (dołączony formularz wniosku nie jest obowiązkowy).. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.Karty wędkarskie wydaje Prezydent m.st. Warszawy przy pl. Karta wędkarska zostanie wydana na miejscu.. Informuje, że od dnia 4 stycznia.2021r.. W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną, uprzejmie informujemy, że Biuro Ochrony Środowiska (w skrócie BOŚ) od 16 marca br. działa w trybie nadzwyczajnym.. zwróciłem sie do PZW o wydanie duplikatu mojej karty wedkarskiej, lub.. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu wydania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego uprawniającej do amatorskiego połowu ryb oraz ich duplikatów..

Wymagany jest odbiór osobisty karty lub przez osobę upoważnioną.

egzamin.. Wnosz ę o: − wymian ę karty w ędkarskiej nr .. wydanej przez .. w dniu .. * − wydanie duplikatu karty w ędkarskiej nr .. w zwi ązkuWNIOSEK o wydanie duplikatu karty wędkarskiej Na podstawie art. 7 ust.. - Karty wędkarskie dla osób małoletnich wydaje się za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.Wniosek o wydanie karty wędkarskiej jest pismem na mocy którego wnioskodawca pragnie uzyskać od uprawnionego organy - właściwego ze względu na miejsce zamieszkania starostwa powiatowego, dokumentu uprawniającego do łowienia ryb wędką.. Wniosek taki podlega opłacie w kwocie 10 zł.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U.. stosownego zaswiadczenia o jej posiadaniu.. Zaświadczenie o złożeniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb, 3.. Dowód zapłaty za wydanie karty wędkarskiej.Nie do koła a do starostwa gdzie złożyłeś dokument i zdanym egzaminie na kartę wędkarską i poprosić o wydanie wtórnika karty lub kopii karty wędkarskiej.. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo warszawianek i warszawiaków oraz pracowników urzędu, apelujemy o ograniczanie osobistych wizyt w naszej siedzibie oraz pozostałych placówkach .Uwaga: Karta wędkarska - nowy wniosek, zmiana nr.. 2015, poz. 652).Wniosek o wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego, Zaświadczenie o zdanym egzaminie na kartę wędkarską lub łowiectwa podwodnego, Jedno zdjęcie, Dowód potwierdzający wniesienie opłaty za wydanie karty wędkarskiej lub łowiectwa podwodnego (w wysokości 10zł).W celu uzyskania karty wędkarskiej/ duplikatu karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego/duplikatu karty łowiectwa podwodnego, dokumenty należy przesłać pocztą wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty w wysokości 10 złotych na konto bankowe 86 Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:Wniosek o duplikat karty wędkarskiej / karty łowiectwa podwodnego* .. *zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb *aktualna fotografia o wymiarach 2,30 x 2,80 cm * Opłatę należy uiścić w punkcie kasowym w siedzibie Starostwa przy ul. Okrzei 1 lub przelewem na konto 93 2005 4225 7000 0007 z dopiskiem "opłata za wydanie karty wędkarskiej".Wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej uprawniającej do amatorskiego połowu ryb.. .Podanie o wymianę/wydanie nowej karty wędkarskiej: Liczba stron: 1 Tagi: wymiana karty wędkarskiej duplikat karty wędkarskiej duplikat karty wędkarskiej wzór Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie duplikatu karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego w kwocie 10,00 zł.wrzuciłem kij w mrowisko..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt