Uzasadnienie wniosku o nadanie medalu za długoletnią służbę przykład

Pobierz

Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę, II stopień - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,W rubryce 20 wniosku o Medal za Długoletnią Służbę wpisuje się "niekarany/a".. Wiersz pomiędzy rubryką 19 a 20 należy uzupełnić o datę, pieczęć adresową szkoły/placówki oraz pieczęć i podpis aktualnego pracodawcy sporządzającego wniosek.Obowiązujące wnioski i załączniki: Zał.. Data: 2019-11-21, rozmiar: 94 KB.. Dwie ostatnie rubryki zostają puste.. Nr 4Służba Ochrony Państwa: Tytuł dokumentu: Wniosek o nadanie Medalu za długoletnią służbę funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu: Opis: Dz.U.. Do wniosków o nadanie orderów i odznaczeń załącza się "Zapytanie o udzielenie informacji o osobie".. Udostępnił je naszemu portalowi.Za :usprawnienie organizacji pracy,zwiększenie wydajności, aktywne uczestniczenie w doskonaleniu planowania,realizację oszczędności na każdym etapie pracy,eliminację błędów,poprawę jakości pracy,podnoszenie swoich kompetencji,przyczynianie się do zwiększenia wartości sprzedaży.Wniosek o nadanie ,,Medalu za Długoletnią Służbę" prosimy wypełnić tylko do pozycji nr 20 włącznie.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę /wzór zał..

wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę.

Data: 2017-01-25, rozmiar: 34 KB.. Zapytanie o udzieleniu informacji o osobie : 2: Medal Komisji Edukacji Narodowej: od 1 września 2020 r. do 29 stycznia 2021 r. 1.Wniosek o nadanie Medalu KEN wraz z informacją o. opinii Rady Pedagogicznej (poz.8) 2.Formularz wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnia Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.. Nr 3 Zapytanie o udzielenie informacji o osobie - plik MS Word + wzór wypełnienia.. Uzasadnienie wniosku ze szczególnym uwzględnieniem wzorowego, wyjątkowo sumiennego wykonywania obowiązków wynikających z pracy zawodowej, przyznanych nagrodach i wyróżnieniach.Medal za Długoletnią Służbę nadawany jest osobom, które wzorowo, wyjątkowo sumiennie wykonują obowiązki wynikające z pracy zawodowej, po 30 latach pracy - Złoty, po 20 latach - Srebrny i po 10 latach - Brązowy.. Data: 2020-11-17, rozmiar: 65 KB.Uzasadnienie wniosku do "Medalu Za Długoletnią Służbę" zawiera informację o ogólnym stażu pracy kandydata oraz jego szczególne zasługi dla służby publicznej.. Ustanowiony w 1938 r., a przywrócony do systemu odznaczeń państwowych w Polsce w 2007 roku, nadawany jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z .1. wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania, 2. wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.Wniosek o nadanie Medalu wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania..

2.Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę.

Wniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę Last modified by: Monika AFRYKANSKAWniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.. Rzeszów, dnia 30 września 2008 r.Uzasadnienie wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem wzorowego, wyjątkowo sumiennego wykonywania obowiązków wynikających z pracy zawodowej, przyznanych nagrodach i wyróżnieniach.. Wzorcowy - przykładowy wniosek o nadanie SREBRNEGO MEDALU ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ.. wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie.. Wskazane, aby był to dyrektor szkoły/placówki.. Uzasadnienie wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem wzorowego, wyjątkowo sumiennego wykonywania .. Kilka dni temu otrzymał z resortu, podpisane przez ministra Macierewicza, uzasadnienie wniosku o nadanie medalu Misiewiczowi..

2.1.Wniosek o nadanie orderu - odznaczenia lub.

Opracował: Stanisław Kłak.. Wnoszę o nadaniewypełniają organy uprawnione do występowania do Prezydenta RP z wnioskami(o nadanie orderów lub odznaczeń)Wzory wniosków o nadanie odznaczeń związkowych, resortowych i państwowych Złota Odznaka ZNP Wniosek o o nadanie Złotej Odznaki ZNP Lista kandydatów do Złotej Odznaki ZNP Regulamin nadawania Złotej Odznaki ZNP Odznaka za 50 lat przynależności do ZNP Wniosek o o nadanie Odznaki za 50 lat przynależności do ZNP Lista zbiorcza wniosków .W szczególności należy pamiętać o trójstopniowym podziale Medalu za Długoletnią Służbę i obowiązującej zasadzie, że wniosek o nadanie Medalu przedstawia się nie wcześniej niż po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień, po 20 latach pracy zawodowej do odznaczenia na II stopień oraz po 10 latach .Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji; Ordery i odznaczenia: 3.0: 15.01.2021 09:10 Piotr Zieliński Ordery i odznaczenia: 2.0: 07.01.2021 15:29 Hanna LipińskaMedal "Za długoletnią służbę" to polskie odznaczenie cywilne z okresu II Rzeczypospolitej, nadawane za pracę w służbie państwowej przez Prezydenta RP..

Nr 2 Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę - plik MS Word + wzór wypełnienia.

"Wnioski o nadanie Medali za Długoletnią Służbę pracownikom Krajowej Administracji Skarbowej zostały rozpatrzone negatywnie z uwagi na niewystarczające uzasadnienie zasług kandydatów .Ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r., jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.. Wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać: 1) dane osobowe, 2) uzasadnienie nadania Medalu.. Zawarte dane we wniosku o osobach są przypadkowe, Wzorcowy - przykładowy wniosek o nadanie BRĄZOWEGO MEDALU ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ.. W lewym dolnym rogu wniosku należy wpisać osobę, która zna treść wniosku.. Formularz wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę [PDF] Wniosek o nadanie odznaczenia wojskowego mającego w nazwie wyraz "Gwiazda" Wniosek o nadanie odznaczenia wojskowego mającego w nazwie wyraz "Gwiazda" [PDF] Wniosek o nadanie Medalu Stulecia Odzyskanej NiepodległościWniosek organu prowadzącego przedszkole, szkołę lub placówkę wymaga pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.. Sposób wypełniania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji NarodowejZapraszamy i proponujemy Państwu przekazanie do naszej Izby wniosków o nadanie dla kadry pracowniczej i kierowanego przedsiębiorstwa, następujących odznaczeń i odznak honorowych: I.. 2014, poz. 64 (załącznik 2) Liczba stron: 2 Format pliku: Formularz w formacie PDF Odpłatność:Komisja działająca przy Ministerstwie Edukacji i Nauki zwraca uwagę na bardzo częste błędy w tym obszarze, polegające m.in. na nieodpowiednim kwalifikowaniu stopnia Medalu w stosunku do stażu pracy danej osoby (np. przedkładanie do MEiN wniosku o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnia Służbę osobie z 36- letnim stażem pracy, itp.).Wniosek o nadanie odznaczenia państwowego - Medal za Długoletnią Służbę .. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Medal za Długoletnią Służbę Krzyż Zasługi Tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych reguluje: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wniosek .WNIOSEK o nadanie Medalu Złotego za Długoletnią Służb ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.