Arkusz obserwacji zajęć świetlicowych wypełniony

Pobierz

Obserwacja to sposób postrzegania, gromadzenia i interpretowania faktów, której istotną cechą jest nie ingerowanie w przebieg badanych zjawisk, a ograniczanie się jedynie do rejestrowania ich naturalnego przebiegu.Arkusz obserwacji lekcji Szanowni Państwo Dyrektorzy, Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 6 z 9 wyrazów wieloznacznych przedstawianie znaczenia pojęć abstrakcyjnych przy pomocy obrazów, unikania podczas prowadzenia zajęć przenośni, idiomów, przy omawianiu lektury stosowanie cząstkowych pytań dotyczących zrozumienia tekstu, sprawdzanie wiedzy1.. Odpowiedzialność: dotrzymuje obietnic, można na nim polegać.. -wykonanie kotylionu.Klucz odpowiedzi do arkusza obserwacji lekcji 1.. Agresywność słowna: wymyśla innym, złośliwie przezywa, przedrzeźnia.. ARKUSZ HOSPITACJI ZAJĘĆ .. Uwaga!. W załącznikach daję propozycję przykładowego arkusza obserwacji, gdzie wpisuje się elementy, jakie będą podlegały obserwacji oraz spostrzeżenia nauczyciela kontraktowego w trakcie lekcji.. Arkusz obserwacji zajęć dydaktycznych/otwartych• Arkusze Monitoringu ( wybranej sfery rozwojowej) .. Pobierz (doc, 55,5 KB) Podgląd treści..

Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.

Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów:ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ (wychowanie przedszkolne) Author: Dyrektor Last modified by: Izabela Created Date: 2/4/2013 5:52:00 PM Company: ZESPOL SZKOL NR 33 Other titles: ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ (wychowanie przedszkolne)Arkusze obserwacji lekcji, czyli usystematyzowane notatki spełniają trzy zasadnicze funkcje: .. przeznaczona jest na zapisy dotyczące obserwowanych działań i zachowań uczniów podczas obserwowanych zajęć.. Arkusz obserwacji uroczystości przedszkolnej 3.. Zgłoś błąd Wyświetleń: 98893.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Elementy podlegające ocenieArkusz hospitacji lekcji wypelniony to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl.. Nauczyciel: Renata Kulik Data obserwacji; 10.11.2016r.. Arkusz przed obserwacją 2.. Imię i nazwisko nauczyciela………………………………………………………………………………………….. OBSERWACJA ZAJĘĆ UKIERUNKOWANA NA: ocenianie, wiedzę, umiejętności, postawy uczniów .Jeden z uczniów mających duże trudności w nauce był wyjątkowo dobrze przygotowany do zajęć i pracował z dużym zaangażowaniem Jeden uczeń nie pracował na miarę swoich możliwości, niechętnie wykonywał zadania, ale robił je dość poprawnie.Plik Arkusz obserwacji zajęcia prowadzonego przez nauczyciela.doc na koncie użytkownika kasiaczysz • folder opiekun stażu • Data dodania: 15 sie 2010skupienie na zadaniu, z uwagą śledzi przebieg zajęć..

Arkusz obserwacji zajęć rewalidacyjnych 8.

Arkusz obserwacji diagnozującej 5.. Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.. - wykonanie kotylionu.. Arkusz obserwacji .Ewa Kramek; miejscowość: Leokadiów; dział: Obserwacja; nr: 10772 Arkusze obserwacji zajęć - Rola nauczyciela na lekcji i formy pracy uczniów | tekst nr 10772 Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.1.. Opiekuńczość: staje w obronie innych i pomaga im.. Imię i nazwisko nauczyciela Imię i nazwisko obserwującego Przedmiot / rodzaj zajęć Temat zajęć Data obserwacji Założone cele zajęć Zaplanowane metody Po czym poznamy, że cele zostały osiągnięte?. Załóż własny blog!Arkusz obserwacji zajęć nie zmienia to faktu ze dalej czekam na jakies pomyslu na dobry arkusz hospitacji ;) bo przecież o tym napisalam;) Wysłany przez anturium (at) 2008-04-28 07:53:02 Re: Arkusz obserwacji zajęć hospitacja w przedszkolu wypełnienie arkusza: Sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola.. Cel hospitacji: hospitacja kontrolno-oceniająca,doradczo-doskonaląca,diagnozująca 2.. Przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć, który jest całkowicie uniwersalny, gdyż daje możliwość w formie opisowej dokonać posumowania obserwowanych zajęć.Szczególnie nowe, oryginalne, nowatorskie ujęcie treści, zastosowane środki i metody dydaktyczne prowadzonych zajęć (co zdaniem hospitującego warto doskonalić i upowszechniać) VIII..

Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.

Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.Arkusz hospitacji zajęć - wzory z przykładem opisu.. Przeprowadzenie .Dostosować tempo zajęć do możliwości uczniów: TAK CZĘŚCIOWO NIE Pobudzić aktywność i samodzielność uczniów: TAK CZĘŚCIOWO NIE Pobudzić postawę badawczą uczniów: TAK CZĘŚCIOWO NIEKryteria obserwacji zajęć edukacyjnych - diagnostyki psychopedagogicznej1 Przedmiot i ryteria ewaluacji - autoewaluacji FASCYNACJA WĄTPLIWOŚCI ZAPYTANIA PROPOZYCJE ZMIAN cele dydaktyczno-wychowawcze (ich klaryfikacja i wymierność) dobór treści dobór metod, form i środków dydakt.. Ma więc zastosowanie głownie w hospitacji diagnozującej.ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Arkusz obserwacji zajęć w roku szkolnym 2016/17 Wprowadzona zarządzeniem dyrektora nr 10 z dnia 16 września 2016r.Nie ma wytycznych, jak powinien wyglądać arkusz obserwacji lekcji.. Data hospitacji.Jak przygotować i wypełnić arkusz obserwacji lekcji?. Techniki edukacyjne: a .Arkusz obserwacji i rozmowy przed i po obserwacyjnej zajęć integracyjnych z rodzicami 2.. WZÓR NR 1.. Uwagi i spostrzeżenia z przebiegu zajęć.. Arkusz obserwacji lekcji 3.. Stopień .Arkusz obserwacji zajęć świetlicowych Temat zajęć : 11 listopada - co to za dzień?. Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.Arkusz obserwacji zajęć wychowania fizycznego 4..

Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 4.

Są rzeczy, które też możesz otagować Arkusz hospitacji lekcji wypelniony?. z uwzględnieniem neomediów itp.ARKUSZ HOSPITACYJNY Imię i nazwisko prowadzącego.. obserwacje zaprogramowane (kategoryzowane) - przewidziane są kryteria badania, stosuje się technikę obserwacji skategoryzowanej oraz technikę próbek czasowych lub 2. obserwacje swobodne (nieskategoryzowane) - przydatna w badaniach jakościowych, jej techniki to opisowe arkusze obserwacyjne oraz obserwacje fotograficzne.Plik wypelniony arkusz obserwacji zajec w przedszkolu.pdf na koncie użytkownika gglobot • Data dodania: 4 lut 2015Istnieje obowiązek prowadzenia obserwacji, ale nie ma w żadnym akcie prawa oświatowego gotowego wzoru arkusza obserwacji zajęć szkolnych ani przedszkolnych.. Otwórz PDF w nowym oknie.. Ogólna ocena zajęć wraz z uzasadnieniem (wyróżniająca, pozytywna, zadowalająca, negatywna).W przedszkolu powinna funkcjonować procedura prowadzenia obserwacji zajęć, która powinna być podpisana przez dyrektora i wszystkich nauczycieli.. W tym dokumencie powinny być zawarta informacje w jaki sposób będą prowadzone obserwacje, co jest ich celem, co podlega obserwacji oraz m.in. kto jest uprawniony do jej przeprowadzenia.Arkusz obserwacji zajęć Pozalekcyjnych.. Metody nauczania: a) słowne (opis, wykład, referat, pogadanka, gra dydaktyczna, elementy dramy) b) obserwacyjne (pokaz, demonstracja) c) badawcze/laboratoryjne (doświadczenia) 3.. Temat zajęć : 11 listopada - co to za dzień?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt