Rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów

Pobierz

z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 33 2519 Poz. 165 165 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.. , Rozdział 3.. .Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów Pokaż treść w pełnym oknie Permalink ELI:1122.. 13 Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 9, s. 355-373.. MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI.. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147 .Prowadzenie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr .ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI.. ROZPORZĄDZENIE.. z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.. Tekst pierwotny.. uznany za uchylony (spr: 2018-09-17 04:55:16) Dz.U.. Formularz urzędowy jako podstawowa forma złożenia wniosku o wpis3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. poz. 1411, z 2014 r. poz. 1400 i 1696 oraz z 2015 r. poz. 1613 i 2128), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 15 .Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991r..

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów,prowadz.

Bardziej szczegółowo.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 1959 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sądy Powiatowe w Kętrzynie, Morągu, Nidzicy i Węgorzewie.. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 1947 r. o wyznaczeniu sądów grodzkich do prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. Nr 69, poz. 429).. , Rozdział 4. ,Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów,Dz.U.2001.102.1122ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI.. ,Rozdział 1.. Rozdział 1 Przepisy ogólne (§ 1-18) Rozdział 2 Sposób prowadzenia księgi wieczystej (§ 19-26) Rozdział 3 Sposób dokonywania wpisów i ich .Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 42, poz. 363) zarządza się, co następuje: § 1.. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.. Sposób dokonywania wpisów i ich treść, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów, codziennie aktualizowany stan prawny.W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. Nr 102, poz. 1122 oraz z 2003 r. Nr 176, poz. 1721) wprowadza się następujące zmiany:2) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1947 r. w sprawie czasowego zawieszenia niektórych przepisów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1946 r. o prowadzeniu dotychczasowych ksiąg hipotecznych (gruntowych, wieczystych) po dniu 31 grudnia 1946 r. i o urządzeniu i prowadzeniu zbioru dokumentów .Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. Nr 102 z 21 września 2001 r., poz. 1122) SPIS TREŚCI..

z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.

Przepisy ogólne,Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów,Dz.U.2001.102.1122Dz.U.. Pokaż treść w pełnym oknieRozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie prowadzenia zbioru dokumentów dla nieruchomości, które nie mają założonych ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu, oraz postępowania w tych sprawachDz.U.. Nr 102, poz. 1122), §78 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie .Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U.. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.. 1958 nr 19 poz. 82 podstawa: Dekret z dnia 11 października 1946 r .• Ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.. § 3.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 1958 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Wydział Zamiejscowy w Lesku Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych.. poz. 2039) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001r.. nr 102, poz. 1122) • Ustawa z 14 lutego 1991 r.czasie: 1 styczeń 1948 - 31 marzec 1948..

zm.) • Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U.

Prowadzenie zbioru dokumentów i postępowanie w tych sprawach, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów, codziennie aktualizowany stan prawny.. uznany za uchylony (spr: 2018-09-17 05:05:20) Dz.U.. z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.. Na podstawie art. 24 ust.. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI.. W razie zaprzestania prowadzenia kancelarii notarialnej, akty i księgi notarialne oraz złożone na przechowanie dokumenty notariusz, który prowadził tę kancelarię, lub osoba wskazana przez radę właściwej izby notarialnej przekazuje do archiwum ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii.karty księgi, a także, gdy nie jest możliwe dokonywanie w niej wpisów techniką określoną w § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. Nr 102, poz. 1122).. (Dz. U. z dnia 31 lipca 1986 r.) Na podstawie art. 125 ust.. z 2001 r. nr 124, poz. 1361 z późn.. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.Szczegółowy sposób prowadzenia księgi wieczystej odbywa się w oparciu o wytyczne rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów..

z 2020 r. poz. 276), §28 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U.

1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147, z 1991 r.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lutego 1959 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Ustrzykach Dolnych.. Na podstawie art. 24 ust.. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym.. Na podstawie art. 24 ust.. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. Nr 102, poz. 1122) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1 w ust.. k. wiecz..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt