Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej wum

Pobierz

Jako kandydatów na …Wzory wniosków dla studentów.. Potwierdzam wybór (uzgodnienie) wymienionego powyżej tematu pracy.. (pieczęć imienna i podpis Kierownika Zakładu / Kliniki) (data i podpis promotora) …Strona główna » 1, 2 Regulaminu Studiów WUM) - prosimy wpisać jej adres Załącznik Nr 25 do zarządzenia Nr …Studenci składają podpisany przez Kierownika Jednostki i Promotora "Wniosek zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej" w Dziekanacie niezwłocznie i nie później niż w …Wypełniony wniosek o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej student składa w Dziekanacie do końca października ostatniego roku studiów.. wniosek o odpis dyplomu/suplementu j.Nr konta WUM do wpłaty za dyplom: Bank Millenium 30 7131 2000 ( z dopiskiem "opłata za dyplom imię i nazwisko, nr albumu) Zarządzenie Nr 34/2019.Promotorem prac może być położna z ważnym prawem wykonywania zawodu z tytułem co najmniej magistra.. Wniosek o …Oświadczenie studenta o ukończeniu studiów.. Wniosek o podjecie studiów poza kierunkiem podstawowym.. Wniosek …- termin składania wniosków o zatwierdzenie tematu pracy - I rok do 30 czerwca (koniec semestru letniego) - termin składania prac magisterskich - II rok do 31 maja.Wniosek o urlop zdrowotny.. wniosek_o_udzielenie_urlopu_zdrowotnego.i przedstawia wypełniony wniosek o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej w sekretariacie Zakładu, w którym pracuje wybrany promotor do akceptacji tematu …Dokumenty do pobrania..

Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej.

Studenci po pozytywnym przejściu procedury kwalifikacyjnej i uzyskaniu podpisów Kierownika Jednostki i Promotora na "Wniosku o zatwierdzenie tematu …Analityka Medyczna: Izabela Machnicka - .. Wniosek o egzamin komisyjny.. podanie o wznowienie studiów.. Wniosek o przeniesienie na studia …ul.. Druk do podania numeru rachunku bankowego.. Oryginał dokumentu student powinien dostarczyć do Dziekanatu w najbliższym możliwym terminie.Limit prac dyplomowych przypadający na jednego promotora określa Dziekan.. Wniosek o egzamin komisyjny.. podanie o wznowienie studiów …14 maja 2021 - nieprzekraczalny termin składania wniosków (tj. wniosek na e-KUL wypełniony przez studenta i zaakceptowany przez Promotora) o zatwierdzenie … w Zakładzie Chemii Organicznej .. Szanowni Studenci, Przedstawiamy podstawowe kroki …podanie o dopuszenie doktoranta do egzaminu z języka.. w roku akademickim 2021/2022-----Informujemy, że w celu zapisania się na dany temat, należy …Nazwa użytkownika witryny Warszawski Uniwersytet Medyczny.. wzÓr podanie ogÓlne.. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa tel.. Podanie o zatwierdzenie tematu pracy …wniosek o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej.. Oświadczenie doktoranta o ukończeniu studiów..

wniosek o zatwierdzenie tematu pracy.

* niepotrzebne skreślić ** jeżeli nie jest to jednostka uczelni (§ 25 ust.. podanie o przedŁuŻenie sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.WYBÓR TEMATU PRACY LICENCJACKIEJ - WSKAZÓWKI - Wydział Ekonomiczny.. Lekarze nie mogą być promotorami prac licencjackich …Wzory podań: 1.. 06/11/2020 Aktualności, FB Katarzyna Czech.. Oświadczenie o zmianie danych osobowych.. Wniosek o podjęcie studiów poza kierunkiem podstawowym.. Posted on: 10 October 2019; By: dominika.robak; Plik do …wniosek o odbycie przysposobienia obronnego [pobierz plik] wniosek o rozłożenie na raty opłat za studia [pobierz plik] wniosek o zwolnienie z całosci lub …Title: Wniosek o zatwierdzenie teamtu pracy Author: joanna.jablonska Last modified by: AM Created Date: 3/10/2010 7:48:00 AM Other titles: Wniosek o …wniosek_o_przeniesienie_do_wum.. podanie o wznowienie studiów - klerycy.. Druk do podania danych do PIT-u.Uprzejmie proszę o zatwierdzenie tematu pracy licencjackiej: .. Title: Wniosek o zatwierdzenie teamtu pracy Author: joanna.jablonska Last modified by: Anna Skowronek Created Date: 6/14/2021 8:36:00 AM Company: MicrosoftPotwierdzam wybór / uzgodnienie wymienionego powyżej tematu pracy dyplomowej.. Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.. wniosek o zatwierdzenie tematu pracy..

wniosek_o_udzielenie_urlopu_dziekanskiego.

karta obiegowa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt