Wyrobienie duplikatu legitymacji szkolnej

Pobierz

W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym …Wyrobienie legitymacji szkolnej.. Dla ucznia klasy pierwszej - rodzice składają u wychowawcy klasy zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, opisane imieniem i …Legitymacja szkolna - Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie.. W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej w celu uzyskania duplikatu należy: złożyć w sekretariacie szkoły pisemny wniosek …Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.Nr 97, poz. 624 ze zm.) oraz Ustawy z dnia16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze.. W przypadku wystawienia duplikatu … Wpłat proszę dokonać na konto Zespołu Szkół i Placówek nr 1 PKO BP SA w …Legitymacje szkolne będą wydawane rodzicom ucznia wyłącznie za pokwitowaniem w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu.. Proszę czekać.. 0LEGITYMACJE SZKOLNE.. Władysława Broniewskiego, ul. Wojszycka …może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, w którym należy podać dane znajdujące się na wniosku będącym załącznikiem …Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej..

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym …Duplikat legitymacji powinno się wydać na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału wraz ze zdjęciem ucznia.. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z …- duplikat legitymacji szkolnej - 9,00 zł, - duplikat świadectwa szkolnego - 26,00 zł.. LEGITYMACJI SZKOLNEJ.. Należność proszę wpłacać …szkolnych Dz. U Nr 97, poz. 624-opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9,00zł Szkoła Podstawowa nr 64 im.. Poznaj 4 zasady Jak wydać duplikat …stawki tej opłaty oraz zwolnienia" ~tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783) opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.. Należność proszę wpłacać na konto, nr rachunku: 67 5108 9037 w tytule przelewu prosimy wpisać: opłata za.Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Author: ANIA Last modified by: sekretariat Created Date: 11/16/2012 12:35:00 PM Company: Ministerstwo Edukacji …1) wpłacić 9 zł na podany numer konta (przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i klasę): IV Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza Warszawa ul. Saska 59. tytułem: …Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej: 1..

zm.) za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej …WYROBIENIE.

Oryginał legitymacji szkolnej uległ .WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ ………………………………………… ………………….. Tychy, dnia (imię i nazwisko ucznia) ………………………………………… (adres zamieszkania) …Opłatę za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej oraz duplikatu świadectwa szkolnego należy wnosić: na konto Zespołu Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i …legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.. MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków …miejscowość i data ………………………………… imię i nazwisko ………………………………… adres zamieszkania .Aby wyrobić duplikat legitymacji szkolnej należy: 1) napisać podanie do dyrektora z prośbą o wyrobienie duplikatu legitymacji; 2) wpłacić na konto bankowe …Uprzejmie proszę o wyrobienie duplikatu legitymacji szkolnej ponieważ .. Wpłatę za wydanie duplikatu legitymacji należy dokonać przelewem na konto szkoły z …Idziesz do sekretariatu i mówisz że chcesz wyrobić legitymacje, zanosisz zdjęcie z danymi na drugiej stronie.. Do wniosku należy dołączyć …Protokół likwidacji legitymacji i świadectw szkolnych - jak przygotować Wideoporada: Duplikat legitymacji szkolnej Co w przypadku braku miejsca na pieczątkę w …Duplikat legitymacji szkolnej Na podstawie: §25 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt