Czy dyrektor szkoły może mieć wychowawstwo

Pobierz

Posty: 120 Strona 3 z 8.. Pełnienie obowiązków wychowawcy klasy jest obowiązkiem nauczyciela.. Na górę.. Moderatorzy: Basiek70, służby porządkowe.. Post autor: haLayla » 2013-10-07, .Jeżeli nauczyciel pełniący jedną z funkcji uprawniających do dodatku funkcyjnego (np. dodatku dla opiekuna stażu czy dodatku za wychowawstwo) zaprzestaje sprawowania tej funkcji w związku z długotrwałą nieobecnością w pracy, powstaje wątpliwość czy należy nadal wypłacać ten dodatek.. Dopiero otrzymując plan na początku roku szkolnego zauważył, że nie ma wychowawstwa i zajęć z klasą, której był wychowawcą przed chorobowym.w szkołach ogólnodostępnych, ma prawo do tzw. dodatku funkcyjnego.. 6 pkt 1 KN powinny być zawarte w regulaminie określonym przez organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego.Re: Wychowawstwo - czy dyrektor może zabrać nie informując Post autor: fragola » 2013-10-06, 13:50 iluka pisze: fragola , ludzie tu na ogół wchodzą, bo mają konkretny problem, który chcą rozwiązać.Nawet w czasach kiedy w mojej szkole było normalnie nikomu się to nie udawało.. haLayla Posty: 3775 Rejestracja: 2008-08-23, 22:28 Kto: uczeń Przedmiot: Inne Lokalizacja: małopolskie.. Na górę.. W omawianym przypadku problemu takiego nie ma.Na początku każdego roku szkolnego dyrektor wybiera i przydziela nauczycielom funkcje wychowawców..

To dyrektor powierza ten obowiązek.

Obowiązujące przepisy nie przewidują natomiast wypłaty dodatku za sam fakt prowadzenia zajęć dydaktycznych czy sprawowania opieki wychowawczej w oddziałach integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych.Dyrektor wyznacza zadania zgodnie z kwalifikacjami nauczyciela i ma prawo każdemu nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, niezależnie od wymiaru jego zatrudnienia, powierzyć funkcję wychowawcy.. Z kolei nauczycielowi (także dyrektorowi) żaden przepis nie przyznaje roszczenia o przydzielenie funkcji wychowawcy klasy lub oddziału przedszkolnego.. 2 pkt 2 KN).Dyrektor też jest nauczycielem zatem może, choć czy jest to konieczne i uzasadnione a co najwazniejsze korzystne dla klasy to już inna sprawa.. Wychowawcą może być zatem nie tylko nauczyciel konkretnego przedmiotu, ale także na przykład pedagog, psycholog czy terapeuta.Jednak należy pamiętać, że wysokość dodatku za wychowawstwo oraz za pełnienie obowiązków na stanowisku wicedyrektora szkoły oraz szczegółowe warunki ich przyznania zgodnie z art. 30 ust.. Czynności, z pozoru oczywiste, w praktyce rodzą wiele wątpliwości.Tylko, bo tezą jest wychowawstwo za karę, a nie przecież zatrudnienie w szkole ..

Re: Wychowawstwo - czy dyrektor może zabrać nie informując.

vuem Posty: 4126 Rejestracja: 2009-06-18, 18:30 Kto: nauczyciel Przedmiot: Język angielski Lokalizacja: podkarpackie.. Ale jak sobie radzi i ma dobry kontakt z klasą to oczywiście, że jak najbardziej może być wychowawcąNie ma przeszkód do tego, aby funkcję wychowawcy klasy pełnił dyrektor szkoły.. Zaprzestanie wypłacania dodatku funkcyjnego nauczyciela w czasie .Pytanie jak w temacie: czy dyrektor może zabrać wychowawstwo nauczycielowi nie informując go?. Przykład: nauczyciel, wychowawca IV klasy SP przebywał na l4 od połowy maja do połowy lipca.. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Czy dyrektor może mieć wychowawstwo?Sprawdź, czy dyrektor szkoły pełniący rolę wychowawcy klasy może otrzymywać z tego tytułu dodatek funkcyjny.. Czyli formalnie na podstawie przepisów powołanych na wstępie dyrektor może być wychowawcą oddziału przedszkolnego lub klasy.Do dnia 31.08.2019 r., zgodnie z § 12 ust.. Kwestia dodatku funkcyjnego jest o tyle problematyczna, że wysokość tego dodatku musi wyznaczyć sobie sam dyrektor, gdyż opłacany jest z budżetu szkoły.. fragola pisze: .Re: Wychowawstwo - czy dyrektor może zabrać nie informując Post autor: jinks » 2013-10-03, 18:09 Ja w ogóle nie rozumiem problemu: u nas tylko przydupasy nie dostają wychowawstwa, reszta niepokornych jest "uszczęśliwiana" tą fuchą, która wiąże się z mnóstwem obowiązków i marnymi pieniędzmi.Re: Wychowawstwo - czy dyrektor może zabrać nie informując Post autor: edzia » 2013-10-15, 13:13 vuem pisze: Pewnie tak, ale przecież klepiemy dla przyjemności konwersacji, czyż nie?Wychowawstwo - czy dyrektor może zabrać nie informując..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt